Tag: đắp mặt nạ giấy

Minh chứng sống cho thành quả của việc sử dụng mask giấy trong dưỡng da chính là Phạm Băng Băng. Được biết, cô đã đắp tới 600 miếng mask cho một năm, tương đương với khoảng 2 miếng mặt nạ mỗi ngày, tuy nhiên việc sử dụng mặt nạ...

Xem nhiều nhất